Storitve

Predavanja za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce

Na predavanjih boste izvedeli najpomembnejše informacije o govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok. Ogledali si bomo razvojne mejnike, med katerimi moramo biti še posebej pozorni na otrokov govor. Na primerih iz prakse bomo predstavili, kdaj in zakaj mora otrok obiskati logopeda ter kakšni so vzroki za nastanek težav. Poleg splošnih nasvetov, idej in aktivnosti za spodbujanje govora in jezika v vrtcu in šoli bomo prikazali tudi uporabo slikovnih kartic in lutke Gingo, ki kot didaktični sredstvi pripomoreta k lažjemu usvajanju govora in jezika. Na koncu se bomo med diskusijo posvetili tudi vsem vašim vprašanjem in nejasnostim.


Predavanja za starše

Staršem bomo orisali najpomembnejše razvojne mejnike govora pri predšolskih otrocih. Ogledali si bomo, kaj so najpogostejši vzroki za nastanek govorno-jezikovnih težav in kako lahko starši prepoznate znake, ko mora otrok obiskati logopeda. Podali vam bomo nasvete, kako v domačem okolju spodbujati govor in jezik, ter predstavili logopedske vaje za posamezne glasove. Med predavanjem se bomo spoznali z raznovrstnimi didaktičnimi sredstvi in igrami, med drugim tudi z lutko Gingo. Z veseljem bomo odgovorili tudi na vsa vaša vprašanja.


Logopedska delavnica v knjižnici

V logopedski delavnici bomo predstavili otroško slikanico Gingo v deželi besed in jo animirali s premičnim jezikom lutke Gingo. Ob animaciji bodo starši izvedli pomembne informacije o razvoju govora in jezika, otroci pa bodo prisluhnili zgodbam, pesmim in zanimivim pripovedovanjem, s čimer bodo aktivno sodelovali v dejavnostih, ki spodbujajo njihov govor.Sposobnost posredovati svoje potrebe, misli in želje drugim je ena najpomembnejših človekovih zmožnosti. Področje govora in jezika vpliva na celostni razvoj in samopodobo otroka. Kar 30 % do 40 % predšolskih otrok pa se spopada s težavami na področju govorno-jezikovne komunikacije.


Izjemno vlogo pri otrokovem razvoju govora in jezika imajo poleg staršev tudi vzgojitelji in učitelji, ki z otrokom preživijo dobršen del dneva. Pomembno je, da imajo dovolj znanja in pravočasno prepoznajo težave ter otroka napotijo k logopedu.


Za čim boljše ozaveščanje o težavah pri govoru pripravljamo predavanja in delavnice, ki jih vodijo usposobljeni logopedi z dolgoletnimi izkušnjami s področja razvoja govora in jezika.


Ti dobri dve uri sta bili zelo dobro strukturirani in zanimivi. Znanje je bilo podano na način, da se ga je z lahkoto srkalo in sama nisem imela občutka, da je trajalo toliko časa, kot je trajalo. Hvala za vmesni odmor, res je prišel prav.

Maruša

Hvala za odlično predavanje, bilo je zelo uporabno in se že veselim nakupa lutke, ker se mi zdi čudovita.

Lucia

Hvala za zanimivo predavanje. Veliko idej in koristnih napotkov smo pridobili.

Saša

Hvala za veliko novih informacij, idej in napotkov.

Tjaša


Vrtci, šole, knjižnice in druge ustanove lahko naša predavanja in delavnice za strokovne sodelavce in starše naročite na našem e-naslovu info@gingotalk.com

Skupaj se bomo dogovorili o terminu in načinu izvedbe.


Nekajkrat letno pa organiziramo tudi javna predavanja in predstavitve logopedskih pripomočkov, na katere se lahko prijavite tudi posamezno. Termine predavanj spremljajte na naši spletni strani in družabnih omrežjih ali pa se prijavite na naše mesečne e-novice.

Prijava na GingoTalk novice
S prijavo na novice se strinjam s pogoji poslovanja.