Zgodba

Po nekaj letih razmišljanja, obračanja idej je nastal Gingo – jezikava maskota, ki otrokom pomaga pri govoru tako na karticah kot tudi v obliki zabavne lutke s premičnim jezikom.


Ko se Gingo znajde na pravih rokah igrivega strokovnjaka ali starša, otroka v trenutku sprosti in spodbudi k razvoju izreke in krepitvi govoril ter pomaga razvijati jezik in domišljijo.


Petra Kavšek Vrhovec

mag. prof. logoped – surdopedagog

Logopedinja Petra je svojo poklicno pot začela v ustanovi, kjer je obravnavala otroke z najtežjimi motnjami sporazumevanja. Trenutno opravlja delo logopedinje v zdravstvenem domu in vodi zasebno logopedsko ambulanto LogoPetka v Ivančni Gorici.

Rada tudi ozavešča o problemih na področju govora in jezika. Zato organizira predavanja za starše, vzgojitelje, učitelje in ostale strokovnjake ter ustvarja poljudne prispevke za spletne in tiskane medije. Zanima jo razvoj novih poučnih in terapevtskih didaktičnih metod, iger in pripomočkov.

Meta Dolinar

Meta Dolinar

prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, logoped

Logopedinja, ki dela v logopedski ambulanti, kjer se ukvarja z diagnostiko in terapijo otrok z govorno-jezikovnimi težavami.

Preventiva je ključna, zato na temo govora, jezika in komunikacije izobražuje in vodi predavanja za vzgojitelje, druge strokovne delavce in starše. Je tudi avtorica številnih člankov in prispevkov ter aktivno razvija didaktični material za spodbujanje govorno-jezikovnega razvoja, tako otrok v tipičnem razvoju, kot tistih, ki imajo na področju govora in jezika težave.


Povod za idejo učenja govora preko načrtovanih slikovnih kartic je dal 3-letni fant, ki ni mogel govoriti. Imel je apraksijo in ravno zaradi njega se je pričel razvoj slikovnih kartic, ki bi njemu in drugim otrokom omogočile postopno pridobivanje glasov, zlogov in kasneje preprostih besed in stavkov.


Z obilo idej, zanosa in veselja pri delu, z osrednjim likom Ginga, se načrtujejo novi didaktični materiali, ki otrokom omogočajo učinkovit razvoj govorno-jezikovne komunikacije.