Zvučne priče

Gingove priče su kratke i poučne pa ih mogu poslušati i naši najmlađi. Preporučujemo ih i onoj djeci koju je inače teško navesti na slušanje priča dok čitaju knjige, djeci koja teško održavaju pažnju te djeci s posebnim potrebama.


Budući da svaka zvučna priča sadrži i popratni materijal – zapisanu priču i radni listić za rješavanje, preporučuju se i školskoj djeci.


Slušanjem jačamo slušnu pažnju, djeca uče povezivati ​​informacije i jačaju razumijevanje. U isto vrijeme uče novi vokabular i fraze.