Uporaba lutke v logopedski terapiji

Posted on

Lutke predstavljajo odličen didaktični in terapevtski pripomoček, ki ga pri delu z otroki lahko uporabimo tudi v logopedski terapiji. Razlogov za uporabo lutke pri razvoju otrokove govorno-jezikovne komunikacije je več.

1. LAŽJE VZPOSTAVLJANJE KONTAKTA Z OTROKOM

Otrokov prvi kontakt z logopedom je lahko težaven, saj logopedska obravnava običajno poteka znotraj ambulante, v manj naravnem, otroku neznanem okolju. Zaradi prisotnosti osebe, ki je ne pozna, se lahko počuti manj sproščeno ali celo neprijetno. Morda bo otrok v procesu terapije težko razumel, kaj se od njega pri določeni vaji pričakuje. Zato je dobra ideja predstaviti lutko kot pomočnika v govorni terapiji in tako zmanjšati otrokovo anksioznost. S pomočjo prijateljske in simpatične lutke lahko v sproščenem vzdušju otroku razložite, kako bodo izgledale obravnava, proces določene vaje ali terapije. Tako se lažje vzpostavi zaupanja vreden odnos med logopedom in otrokom, kar posledično pozitivno vpliva na uspešnost terapije.

2. OTROKU LAŽJE IN BOLJ NAZORNO RAZLOŽIMO IN POKAŽEMO, KAKO ZA USTREZNO GOVORNO PRODUKCIJO PRAVILNO NASTAVITI GOVORNE ORGANE (ARTIKULATORJE)

Ročna lutka z usti, jezikom in zobmi je idealna za prikaz artikulacijskih vaj, pa tudi za prikaz, kako naj otrok organizira oz. nastavi svoja govorila, da izgovarjajo določen glas. V naslednjem koraku vloge lahko zamenjamo. Otrok lahko pojasni lutki, kako pravilno izgovoriti ali vaditi izreko določenega glasu. Z vključevanjem v zabavne vaje otrok pridobi potrebno znanje, ki v govorni terapiji omogoča boljše rezultate.

3. OTROCI RAJE ALI BOLJ VERJETNO POSNEMAJO LUTKO KOT ODRASLO OSEBO

Zlasti mlajši otroci se lažje kot z odraslo osebo identificirajo z igračo, ki je plišasta, simpatična, barvita. Lutka poveča otrokov interes, pozornost in motivacijo. Zato ne pomaga samo pri izvajanju primerne artikulacije posameznih glasov, temveč tudi na stopnji njihove fiksacije v zloge, besede in stavke. Poleg tega učinkovito spodbuja otroka, da vajam sledi in jih ponavlja.

4. LUTKA OTROKA SPODBUJA IN OPOGUMLJA K BOLJ SPONTANI IN SPROŠČENI GOVORNO-JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI

Nobena druga orodja za govorno terapijo ne spodbujajo otroka, da deluje spontano in s tem spodbuja razvoj besedišča in izboljša svoje sposobnosti govorjenja tako učinkovito kot lutke. Ko otrok “govori skozi lutko”, se počuti bolj udobno in sproščeno. Podpora taki spontani dejavnosti je še posebej pomembna pri delu z otroki z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem in s težavami na področju fluentnosti (npr. jecljanje).

5. GOVORNA TERAPIJA POSTANE ZABAVA

Vključenost in motivacija otroka za vaje tekom govornih terapij je ključ do učinkovitega napredka. Ročna lutka kot vesel, barvit in simpatičen “govorno-terapevtski pomočnik” nam pomaga doseči ta učinek. Terapija naj bo v prvi vrsti strokovno zastavljena, vendar hkrati dinamična, zabavna, saj lahko le tako dosežemo želene cilje.

6. UPORABA LUTKE V DOMAČEM OKOLJU

Za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije preko igre ali vsakodnevnih situacij lahko lutke ali druge podobne igrače uporabijo tudi starši. Kot pripomoček jo uporabimo takrat, ko je otrok še mlajši in se govorna produkcija šele razvija, ali kadar opazijo, da otrokov govor kasni. Otroku preko animacije z lutko pripovedujemo pravljice, listamo knjige, se pogovarjamo. S pomočjo lutke spodbujamo, da otrok povečuje število komunikacijskih izmenjav, večkrat uporabi določen izraz in ga vse bolj pravilno izgovori. Po 3. letu lahko otrok lutko že uporabi tudi v samostojni igri, ob tem se čustveno izraža, razvija tudi domišljijo. Če otrok obiskuje logopeda, lahko starši lutko uporabijo kot odlično motivacijsko sredstvo.

Uporaba lutke v govorni terapiji ali v vsakodnevnem življenju in igri z otrokom predstavlja enega izmed učinkovitih pripomočkov za spodbujanje in razvoj ročnih spretnosti, domišljije, izražanja čustev, omogoča podoživljanje dogodkov, vsesplošni duševni razvoj in razvoj govorno-jezikovne komunikacije.

Avtorica: Meta Dolinar, dipl. prof. spec. in reh. pedagog – logoped

VIR

Sowula, A. 5 reasons to use puppets in speech therapy. Pridobljeno 27.11.2018, s http://www.moowi.eu/5-reasons-to-use-puppets-in-speech-therapy/

0 delitev