Gingo nas uči glas R (video)

Posted on

Za tvorjenje glasu R sta ustnici srednje razmaknjeni. Konica jezika se dotika prednjega dela trdega neba, stranska robova se dotikata zgornjih kočnikov, kar tvori zaporo. Tresenje jezične konice povzroča vibracijo in glas R. Večina otrok to spretnost samostojno pridobi, medtem ko nekateri potrebujejo nekaj logopedske pomoči.

V videu predstavljamo nekaj predvaj, ki pomagajo k pridobivanju nastavka za tvorjenje glasu R. Vendar pa za pravilno izreko glasu R prikazane vaje v videu ne zadostujejo. Poiščite nadaljnjo pomoč pri logopedu.

Gingo nas uči glas Š (video)

Posted on

Za pridobivanje glasu Š je pomembno, da otrok nastavi pravilen položaj jezika. To se lahko igramo na način, da oponašamo “muco, ki pije mleko”. Ko vidimo, da otrok pravilno nastavi jezik, kot je prikazano v videu, ga spodbujamo k stisku zob, ustnici postavi v “šobico” in pravilnemu sredinskemu izpihu. Pri izpihu se lica ne napihnejo, ampak zrak potuje samo po sredini.

Oponašamo pihanje vetra ŠŠŠ, nadaljujemo v zloge ŠU, ŠO, ŠA, ŠE, ŠI.

Več v videu.

Gingo nas uči glas S (video)

Posted on

Glas S se izgovarja tako, da jezična konico potisnemo za spodnje zobe (sekalce), zobe stisnemo, se nasmejemo in izpihujemo zrak po sredini (v ustih se oblikuje žleb, skozi katerega potuje izdišni zrak). Z otrokom oponašamo sikanje kače z dolgim glasom SSS. 

Nastavek jezika za glas Z in C je enak kot za glas S. Pri Z-ju oponašamo brenčanje čebele, pri čemer se vključijo tudi glasilke. Glas C je zlit glas, zato ga izgovorimo hitro (kratek TS) in ga ne vlečemo.

Za pridobivanje sredinskega izpiha (ki je pomemben tako za pridobivanje sičnikov kot tudi šumnikov), je pomembno izvajanje pihalnih vaj, kot je pihanje lahkih predmetov, milnih mehurčkov, pihanje v vetrnico …

Več v spodnjem videu.