Praktična uporaba slikovnih kartic VEM-POVEM: set 1 in set 2

Posted on
Praktična uporaba slikovnih kartic VEM-POVEM: set 1 in set 2

Za vas smo pripravili nekaj idej, kako lahko z uporabo Slikovnih kartic VEM-POVEM pri otroku spodbujate govorno-jezikovni razvoj.

Komplet slikovnih kartic VEM-POVEM: set 1 in set 2 (300 kartic)

Pomembno je, da pri uporabi izhajamo iz otrokovih sposobnosti, starosti, morebitnih težav in ciljev, ki jih želimo doseči.

CILJI so vezani na spodbujanje in razvoj:

 • POZORNOSTI: kadar otrok ni pozoren, takrat ni učenja, zato sprva pritegnemo njegovo pozornost, 
 • POSLUŠANJA/SLUŠNEGA SLEDENJA: govorimo razločno, s primernim tempom in intonacijo, prepričamo se, da je otrok pozoren na to kar mu govorimo, da z nami vzpostavlja primerno neverbalno komunikacijo in očesni kontakt,
 • RAZUMEVANJA: otrok mora sprva razumeti določene vsakodnevne pojme / besede, da jih kasneje lahko začne uporabljati v govoru, zato mu preko igre in s pomočjo kombiniranja konkretnih predmetov / igrač in kartic izraze večkrat ponujamo,
 • GOVORA: izboljšanje razumljivosti govora, razvoj govornega izražanja in ustrezna izreka glasov so cilji, ki jih želimo doseči, kadar so usvojena vsa predhodna področja, ki so pomembna za ustrezno razvit govor in jezik. 

KONKRETNE AKTIVNOSTI

1. AKTIVNOST – RAZUMEVANJE, OGLAŠANJE, POIMENOVANJE- IGRA ŽIVALI:

 • otroku skupaj s slikami živali ponudimo različne konkretne igrače živali ter jih poljubno razporedimo po prostoru / tleh / mizi,
 • ko mu ponudimo določen predmet / sliko / pojem, ga zraven tudi poimenujemo,
 • otroka nato spodbujamo, da ustrezno najde sliko in žival, ki spada skupaj,
 • spodbujamo ga, da žival oponaša ali poimenuje.
Vzporejanje konkretnih igrač in kartic – iskanje enako k enakim.

2. AKTIVNOST – TVORJENJE STAVKOV:

 • otroku skupaj z različnimi slikami samostalnikov, ponudim tudi slike glagolov in v povezavi s tem konkretne figure/ igrače, ki jih predstavljajo pojmi na sliki (živali, osebe, hiša), 
 • glede na igro otroku s pomočjo slik ponudimo vizualizacijo govora/stavka; kombiniramo 2 do 3 slike, odvisno od otrokovih zmožnosti,
 • otroku predstavljamo govorni model, s prstom sledimo slikam in jih poimenujemo (npr. Medo hodi./ Mama je banano. / Mama je doma.)
 • otroka spodbujamo k tvorjenju stavkov, če tega ne zmore, je prvi cilj slušno sledenje in razumevanje.
Tvorjenje dvo-besednega stavka: Medo hodi.
Tvorjenje tro-besednega stavka: Mama je banano.
Tvorjenje tro-besednega stavka: Mama je doma.

3. AKTIVNOST – RAZVRŠČANJE:

 • izberemo slike npr. živali in hrane; z otrokom posamezno sliko sprva poimenujemo,
 • pripravimo priročne posode in otroku predstavimo nadpomenki »živali« in »hrana«,
 • živali razvrščamo v eno posodo, hrano v drugo,
 • ko otrok razvrsti, lahko vajo nadgradite na način, da se pogovarjate in tvorite preproste stavke, kaj posamezna žival rada je oz. ne mara (npr. Kokoš ne mara maline. Opica je banano.)
Razvrščanje: živali in hrana.

4. AKTIVNOST – SPODBUJANJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA:

 • otrok med slikami najde tiste, ki se skupaj dobro slišijo / rimajo,
 • aktivnost je primerna za starejše otroke, ki nimajo večjih odstopanj v govorno-jezikovnem izražanju (4-8 let; otroci v tipičnem razvoju, otroci z artikulacijskimi ali fonološkimi motnjami, otroci z disleksijo).
Iskanje rim / besed, ki se skupaj dobro slišijo. Npr. juha – muha.

5. AKTIVNOST – VAJA ZAPISA DOLOČENEGA POJMA in/ali BRANJA:

 • otrok izbere kartico in zapiše besedo, ki je na sliki,
 • na zadnji strani preveri, ali je zapis ustrezen,
 • s karticami lahko utrjujemo tudi branje tako, da otroku damo kartico z napisom, da jo prebere, nato pa na drugi strani preveri, ali je na sliki prebrana beseda.
Zapis posameznega pojma in preverjanje na drugi strani kartice.

Za več informacij o nakupu nam lahko pišete na info@gingotalk.com ali si ogledate spletno trgovino: https://www.gingotalk.com/trgovina/