Skrb za glas pri otroku

Posted on

Kadar se pri otroku pojavlja dlje trajajoča in hujša oblika slabše kvalitete glasu (hripavost), logoped svetuje pregled pri foniatru. Foniater preveri, kakšno je stanje glasilk in vam poda ugotovitve, priporočila in nasvete.

Kadar pri otrocih opazimo hripavost glasu, ne glede na to, koliko časa in v kakšni obliki je prisotna, je priporočljivo, da kvaliteti glasu posvetite dodatno pozornost in skrb.

NASVETI, KI POZITIVNO VPLIVAJO NA GLAS ALI ZMANJŠUJEJO GLASOVNO OBREMENITEV:

Avtorica: Meta Dolinar

VIRI IN LITERATURA:

– Hočevar Boltežar, I., 2008. Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta