Spodbujanje govora in jezika s pomočjo spletnih iger Frepy

Posted on

Planet iger FREPY vabi otroke na potovanje v svet jezikovnih iger. Tukaj lahko najdete 24 iger. Pisane ilustracije, nepričakovani dogodki, zabavne animacije, zvočni učinki in druge privlačne lastnosti planeta bodo pritegnile otrokovo pozornost in ga motivirale za reševanje nalog. Večnamenske igre pripomorejo k doseganju vsestranskih učnih ciljev in izboljšanju jezikovnih spretnosti na področju glasoslovja, besedišča, pomenoslovja in slovnice. Igre so primerne za otroke od 4. do 8. leta starosti. Otrok jih lahko igra samostojno, s prijatelji ali s pomočjo odrasle osebe.

Internetna platforma iger je uporabni učni pripomoček za jezikovno podporo, ki jo lahko uporabijo tako vzgojitelji, učitelji, logopedi ali specialni pedagogi, kakor tudi starši otrok. Igre se delijo na štiri glavna področja glede na jezikovne spretnosti, ki jih želimo izboljšati. To so besedišče, slovnica, branje in pripovedovanje.

Podroben opis iger, ki so bile razvite v okviru evropskega projekta in v sodelovanju Slovenije in drugih evropskih držav najdete na spletni povezavi: http://www.frepy.eu/docs/instructions_SI.pdf.

Spletne igre Frepy kot evropski projekt petih evropskih držav

Glavne lastnosti

 • privlačne in interaktivne aktivnosti: igre, uganke, slikovne zgodbe itd.,
 • animirana bitja, ki otroke z jezikovnimi okvarami / težave spodbudijo k premagovanju svojih komunikacijskih ovir,
 • omogoča razvoj slovnice, skladnje, besedišča, fonologije, pragmatike in pripovedi,
 • pripomoček za spodbujanje razvoja jezika ali kot možnost uporabe v terapiji.
 • možnost uporabe v petih jezikih: nemškem, italijanskem, litvanskem, estonskem in slovenskem,
 • primerno za individualno in skupinsko delo (doma, na terapiji, v šoli),
 • kratki testi za samoocenjevanje,
 • teoretično utemeljen in inovativen pripomoček,
 • reševanje socialno-ekonomskih težav z izboljšanjem jezikovnih znanj,
 • vključevanje najnovejših ugotovitev raziskav na področju spodbujanja govorno-jezikovnega razvoja,
 •  integracijski metodološki pristop.

Prednosti uporabe

 • igra, s katero lahko otroci (s težavami ali brez) razvijajo svoje jezikovne sposobnosti,
 • pripomoček pri opismenjevanju,
 • gradiva pomagajo otrokom z jezikovnimi motnjami / težavami ne le pri razvijanju jezikovnih spretnosti, temveč tudi omogočajo pridobivanje strategij učenja jezikov,
 • večja motivacija otroka vpliva na bolj učinkovito in hitrejše učenje,
 • pripomoček za utrjevanje pravilne izreke glasov v besedah in stavkih,
 • zanimiv, zabaven in drugačen način učenja govora, jezika, branja, pisanja.
RAZVOJ SLUŠNE POZORNOSTI IN JEZIKOVNEGA RAZUMEVANJA
Otrok v igri sledi slišanim ali prebranim navodilom.
JEZIKOVNO RAZUMEVANJE (POSLUŠANJE ali BRANJE)
Otrok posluša ali prebere trditev in na podlagi slike ustrezno označi, ali je trditev napačna oziroma pravilna.
SPODBUJANJE FONOLOŠKEGA ZAVEDANJA ALI UTRJEVANJE IN RAZUMEVANJE BRANJA
Otrok prebere ali posluša, kateri deli besed gredo skupaj ali se skupaj dobro slišijo.

Dostop do spletnih iger je preko INTERNET EXPLORER-ja na www.frepy.eu. Obilo zabave ob igranju!

Avtorici prispevka: Meta Dolinar in Petra Kavšek Vrhovec

0 delitev