Gingo nas uči glas R (video)

Posted on

Za tvorjenje glasu R sta ustnici srednje razmaknjeni. Konica jezika se dotika prednjega dela trdega neba, stranska robova se dotikata zgornjih kočnikov, kar tvori zaporo. Tresenje jezične konice povzroča vibracijo in glas R. Večina otrok to spretnost samostojno pridobi, medtem ko nekateri potrebujejo nekaj logopedske pomoči.

V videu predstavljamo nekaj predvaj, ki pomagajo k pridobivanju nastavka za tvorjenje glasu R. Vendar pa za pravilno izreko glasu R prikazane vaje v videu ne zadostujejo. Poiščite nadaljnjo pomoč pri logopedu.

0 delitev